ทานตะวัน พืชน้ำมันทดแทนน้ำมันดีเซล
โดย เวลา 2010-02-24 11:51:01 Download >


      

ทานตะวัน  พืชน้ำมันทดแทนน้ำมันดีเซล

                                                                                                                                                           คุณวนันท์  ภัคดี

 

                จากความสำเร็จของชุมชน บ้านคำเกิง อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ภายใต้การนำของพระอาจารย์ บุญชวน ธรรมโฆษโก เจ้าอาวาสวัดป่าวังน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ที่จะทำให้เป็นหมู่บ้านปลอดอบายมุข 100% และพึ่งตัวเองได้ทั้งทางด้านอาหารและพลังงาน เริ่มตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

 

                ในส่วนของการพึ่งตัวเองทางด้านพลังงานนั้นแต่เดิมชาวบ้านจะต้องใช้น้ำมันดีเซลสำหรับรถไถ เครื่องสูบน้ำ ไม่ต่ำกว่าครัวเรือนละ 15,000 บาท ต่อไปการที่เราจะได้นำน้ำมันดีเซลมาใช้ทำเกาตรกรรมนั้จะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันที่ปั๊มในตัวอำเภอ ซึ่งจะต้องเสียค่าน้ำมันเบนซินสำหรับเติมรถมอเตอร์ไซค์อีก

 

                เริ่มต้นโครงการการทดลองได้รับเมล็ดพันธุ์ทานตะวันแบบที่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ทานตะวันไว้ปลูกต่อได้ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ศ.ดร.ไพศาล เหล่าสุวรรณ ผู้พัมนาพันธุ์มา 10 กว่าปี ชาวบ้านเริ่มทดลองปลูกเพื่อศึกษาวิธีการแนวทางการปลูกที่เหมาะสมกับครัวเรือนละไม่เกิน 1 งานก่อน หลังจากนั้นจะเริ่มปลูกเป็นครัวเรือนละ 1 ไร่ ในแปลงนาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวปลายปี 2549

 

                ผลปรากฏว่า แนวทางที่ดีที่สุดในการปลูกแบบยกร่องหยอดหลุม หลุมละเมล็ดระยะห่าง 50 เซนติเมตรระหว่างต้นและ 50 เซนติเมตรระหว่างแถว โดยม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือยากำจัดศัตรูพืชเลย เพียงแค่ใช้ปุ๋ยคอกโรยโคนต้นเมื่อทานตะวันสูง 30 เซนติเมตรจากพื้น

 

                ภายในเวลา 45 วัน ทานตะวันจะออกดอก ต้นละ 1 ดอกเมื่อดอกขยายดตเต็มที่จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางถึง 42 เวนติเมตร ทำให้ได้ผลผลิตเมล็ดทานตะวันไร่ละถึง 1 ตัน เป็นอย่างน้อย ในขระที่ปลูกแบบไถ่หว่านเมล็ดแบบลพบุรีทำให้ผลผลิตเมล็ดไร่ละ 250 กิโลกรัมเท่านั้น

 

                เมล็ดที่ได้จะสามารถนำไปใช้ได้ 2 แบบ คือ นำไปเข้าเครื่องหีบน้ำมันโดยตรง ซึ่งเป็นเครื่องหีบน้ำมันโดยตรง ซึ่งเป็นเครื่องขนาด 1 แรงม้า ไฟ 220 v. ใช้ไฟบ้านได้ ดร.ณัฐพล อัษฎาธร ผุ้บริหารโรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองได้ถวายไว้กับทางวัดป่าวังน้ำทิพย์จำนาน 3 เครื่อง อัตราการหีบน้ำมันทานตะวันจะได้ประมาณ 50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และได้น้ำมัน 25 ลิตร โดยที่เมล็ดที่จะหีบน้ำมันจะต้องฝัดทำความสะอาดและอบในตู้ไม้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 45 ก่อน

                การหีบทั้งเมล็ดอย่างนี้จะได้กากที่สามารถนำไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น ไก่ เป็ด ได้ เมื่อไก่ เป็ด ถ่ายมูลออกมาก็สามารถนำกลับไปเป็นปุ๋ยต่อไปได้อีก

 

                น้ำมันที่ได้จะทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อตกตะกอนใสแล้วนำไปใส่ถาดตากแดด 1 แดด ตามสูตรของหลวงตาทวี วีพลโล แห่งศูนย์สาธิตตอบอบรมพลังงานทดแทน วัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ได้ทดลองไว้กากตากแดดเพื่อลดความชื้น 10% ที่ปนอยู่ในน้ำมัน ถ้าไม่ตากแดดจะทำให้การสตาร์ทเครื่อิงยนต์ติดยาก

 

                หลังการตากแดดดแล้วจะผ่านไปยังเครื่องกรองละเอียดเซรามิคส์ 0.3 ไมครอน ในรูปแบบเครื่องกรองน้ำที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป

 

                การกรองเพื่อแยกไขโมเลกุลใหญ่ออกจากน้ำมันจะได้น้ำมันใสไม่ตกตะกอนเมื่ออากศเย็นไม่แข็งตัวน้ำมันที่ผ่านการกรองใสแล้วสามารถนำไปใส่ในเครื่องยนต์เกาตรดีเซลสูบเดียวได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่อง อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันทานตะวัน 4.5 ลิตร สำหรับพื้นที่เดียวกันได้

 

                มีการทดสอบใช้น้ำมันทานตะวันบริสุทธิ์เติมรถกระบะ 4 สูบ ดีเซล ปี 1997 ระบบ SWIRL CHAMBER แล่นจาก องเลิงนกทา จงยโสธร ไปยังวัดพยัคฆาราม อ.ศรีประจันต์ จ.สุถพรรณบุรี เมื่อ 17-18 สิงหาคม 2550 เพื่อร่วมงานพลังงานทดแทนสัญจรและเกษตรกรรมธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ซึ่งผลปรากฏว่าระยะทาง 699 กิเมตร อัตราการสิ้นเปลือง 13 กิโลเมตรต่อลิตร ในขณะที่น้ำมันทานตะวันให้อัตราเร่งดีกว่าในกระบวนการหีบทานตะวันแบบกะเทาะเปลือกก่อนโดยใช้เครื่องกะเทาะที่พัมนาโดยอ.ประเสริฐศิลป์ อรรษฐาเมศร์ ได้สร้างถวายไว้ที่วัดป่าน้ำทิพย์ อ.เลิงนกทา เนื้อในเมล็ดทานตะวันสีขาว เมื่อเข้าหีบน้ำมันจะได้กากแผ่นสีขาวไม่มีสิ่งเจือปนทางเยาวชนคำเกิงพุทธบุตรได้พัมนาเป็นแจ่วบองทานตะวัน อาหารเสริมสุขภาพด้วย

 

                นอกจากจะเติมรถแล้ว สามารถนำน้ำมันทานตะวันมาอุ่นให้ร้อน ไล่ควันสำหรับทำเป็นน้ำมันบริโภคในครัวเรือนได้ วึ่งชาวบ้านคำเกิงจะใช้กันทุกครัวเรือนทดแทนการใช้น้ำมันพืชซึ่งซื้อจากตลาดได้ ต้นทานตะวันสามารถสับหมักเป็นปุ๋ยหมุนเวียนในนาข้าวต่อ

 

                ดังนั้นจะเห็นว่า การปลูกทานตะวันหมุนวียนในนาข้าวจะได้ประโยชน์ทั้งทางด้านอาหารและพลังงาน